Yanlış Göğüs Estetiği Tazminat

Yanlış Göğüs Estetiği Tazminat

Yanlış Göğüs Estetiği Tazminat

Yanlış göğüs estetiği nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebi, tıbbi malpraktis sonucu psikolojisinin bozulduğunu ve eser sözleşmesinde belirlenen uygulamaların uygulanmadığını öne süren hastalar tarafından gündeme getirilebilmektedir. Yanlış göğüs estetiği tazminat hakkı; özellikle estetik ameliyatlarında operasyonu yapan doktorun estetik görünüm konusunda belli bir teminat vermesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla estetik cerrah ile göğüs estetiği ameliyatı talep eden hasta arasında kurulan sözleşme, eser sözleşmesi kapsamına alınmaktadır.

Sözleşmenin taraflarından biri olarak estetik müdahale talep eden hastaya uygulanan estetik operasyonda; yükümlülüklerini yerine getirmeyen estetik cerrahının aleyhinde tazminat davası açılabilmektedir. Eser sözleşmesine uyulmaması durumunda hasta ya da sağlık hizmeti alan kişi, yanlış göğüs estetiği uygulandığı gerekçesiyle hem maddi hem de manevi tazminat talep etme hakkına sahip olmaktadır.

Yanlış Göğüs Estetiği Tazminat Davası

Eser sözleşmesi esaslarına bakıldığında yüklenici sıfatıyla sorumluluğa sahip olan estetik cerrahı; görev aldığı operasyon esnasında işini sözleşmeye sadık bir biçimde ve özenle yerine getirmek durumundadır. Bu noktada kendisine göğüs büyültme, küçültme veya farklı estetiksel sebeplerle başvuran hastaya, ameliyat sonucunda teminatı verilen şekilde operasyonu neticelendirmesi gereken estetik cerrahının sorumlulukları, söz konusu nedenlerle diğer doktorlara göre çok daha geniş bir kapsama sahiptir.

Estetik ameliyatlarda ve bunlar arasında yer alan göğüs estetiğinde güzellik ve estetik kaygılar ön planda olduğu için, cerrahi müdahaleleri gerçekleştiren doktorların dikkat ve özen yükümlülüğü artmaktadır. Bu kapsamda estetik cerrahı tarafından yanlış göğüs estetiği uygulanması sonucu mağdur olan hastalar, şu gerekçelerle operasyonu gerçekleştiren estetik cerrahı ve sağlık kuruluşu aleyhinde maddi veya manevi tazminat davası açma hakkına sahip olmaktadır:

  • Geçici ya da kalıcı bedensel zararların nedeniyle maddi ve manevi tazminat
  • Tedavinin olağandan fazla uzun sürmesi ya da hekim tarafından gereksiz uzatılması
  • Yanlış tanı veya tedavi sebebiyle uğranılan zararlar için maddi ve manevi tazminat

Estetik ameliyat sonrasında doktor veya sağlık kuruluşu aleyhinde dava açmadan önce mutlaka alanında uzman sağlık hukuku avukatı desteğinden yararlanmanız tavsiye edilmektedir. 

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN