Sağlık Hukuku Nedir?

Sağlık Hukuku Nedir?

Sağlık Hukuku Nedir?

Sağlık ve Tıp Hukuku, temel anlamda sağlık alanında hizmet veren tüm kamu ve özel kuruluşlarının yanında bu kuruluşlardan hizmet alan bireylerin haklarını kapsayan özel hukuk alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Hukuku kapsamında en sık görülen uyuşmazlıkların niteliği göz önünde bulundurulduğunda bu konuda İdare Hukuku ile Ceza Hukuku’nun da etkili olduğu görülmektedir.

Sağlık Hukuku’nun varlığı; sağlık hizmetinden yararlanan kişileri güvence altına almasının yanında tıp dünyasının gelişim kaydetmesi ve bu alanda hizmet veren hekimlerin kendi alanlarında uzmanlaşabilmesi adına katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla hekimler ve hastaların arasındaki iletişimde, tedavi yöntemleri üzerinde ve benzeri konularda kişilerin yasalar tarafından kendilerine tanınan haklarını bilmeleri, sağlık alanındaki uygulamaların daha profesyonel bir şekilde ilerlemesinde de etkili olmaktadır.

Doktor ve Hasta Hakları Nelerdir?

Sağlık Hukuku kapsamında ele alınan temel haklar, hem doktorların hem de hasta haklarının genel çerçevesini belirlemektedir. Dolayısıyla esasında karşılıklı gibi gözüken bu iki tarafı da yakından ilgilendiren hukuki esaslar; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temek Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Bu ve benzeri uygulamaya konulan yönetmelikler ile doktor ev hasta arasındaki temel ilişki biçiminin yanında, her iki tarafın da sahip olduğu hakların detaylı çerçevesine kadar kapsam çizilmiş olmaktadır.

Ayrı ayrı detaylı bir şekilde ele alacak olursak hasta hakları; ilk olarak uluslararası sözleşme ve bilgilerle daha sonra da sağlık hizmetlerinden faydalanma ihityacı bulunan kişilerin hak taleplerini karşılaması için uygulamaya konulan yasal düzenlemeler ile gündeme gelmektedir. Hasta haklarının esas itibarıyla dayandığı hukuksal unsurlar; uluslararası anlaşmalar, anayasa, kanunlar ve yönetmelikler gibi çok sayıda farklı mevzuata göre belirlendiğinden bu hukuk dalı diğer özel hukuk dallarıyla yakından ilgilidir.

Sağlık Hukuku Davalarında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Günümüzde sağlık hukuku kapsamında genellikle doktor ile hasta veya hasta ile hizmet alınan sağlık kuruluşu arasında yaşanan uyuşmazlıkların kaynaklandığı vakıalar belirli çerçeve içinde ele alınmaktadır. Bu kapsamda hastanın;

  • Doğru bilgi alma
  • Ameliyat veya muayene sırasında detaylı bilgi alma hakları mevcutken,
  • Doktorun hastayı bilgilendirme ve
  • Operasyonlara ciddiyet ve dikkat vermesi zorunludur.

Dolayısıyla bu gibi hak ve sorumlulukların ihlali gibi durumlarda gündeme gelen uyuşmazlıkların çözümü için alanında uzman avukat desteğine başvurmak önemlidir. 

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN