Sağlık Hukuku Avukatı Ankara

Sağlık Hukuku Avukatı Ankara

Sağlık Hukuku Avukatı Ankara

Sağlık hukuku avukatı hukuk alanında önemli yer almaktadır. Günümüzde özellikle pek çok özel ve kamusal hukuk mevzuatları ile iç içe olması sebebiyle sağlık hukuku kapsamında görülen davalarda en çok ihtiyaç duyulan hukuki hizmetlerde profesyonel bir şekilde görev ve sorumluluklarını yerine getiren avukatlarımız, uyuşmazlıkların giderilmesinde dava öncesi ve dava sonrası mevzuatlara uygun şekilde sonuçlara ulaşmasıyla tercih edilmektedir. 

Sağlık hukuku davaları, sağlık hizmeti talep eden hastalar ile sağlık hizmeti vermekle yükümlü olan sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların sağlık personeli olan; doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler, anestezi görevlileri gibi kişiler arasında yaşanan ihtilafları konu alması bakımından üzerinde önemle durulması gereken konulardan biridir. Özellikle hak kayıplarına uğranmaması adına bu alanda alanında sağlık hukuku avukatlarından profesyonel hizmet almak her zaman tavsiye edilmektedir.

Hasta Hakları Nelerdir?

Hasta Hakları Yönetmeliği başta olmak üzere sağlık hizmeti talep eden kişilerin sahip olduğu haklar genel itibarıyla şu şekilde belirtilmiştir:

  • Tıbbi süreçte bilgi edinme hakkı
  • Tıbbi bakım ve tedavi hakkı
  • Aydınlatılmış onay hakkı
  • Mahremiyet ve özel hayata saygı
  • Başvuruda bulunma hakkı

Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar

Özellikle hasta haklarının ihlali veya hastalara anayasa çerçevesinde de belirlenmiş şekilde sağlık hizmeti vermekle yükümlü sağlık personelinin görevini kötüye kullanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda oluşan haksız fiilin konu alındığı sağlık hukuku davaları, dava dosyasının hazırlanmasından davanın karara çıkmasına kadar geniş bir alanda profesyonel olarak takip edilmelidir. İşte bu sebeple sağlık davalarına bakan avukatlar önem kazanmaktadır.

Sağlık hizmeti talep eden kişilerin haklarının ihlali durumunda gerek sağlık kuruluşunun ihmali gerekse de doktorun ihmali söz konusu olduğunda izlenmesi gereken hukuki sürece ilişkin avukat desteği ve danışmanlıkalabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN