Sağlık Hukuk Davaları

Sağlık Hukuk Davaları

Sağlık Hukuk Davaları

Sağlık Hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalar, uluslararası sözleşmeler, anayasa, özel kanunlar ve benzeri mevzuatlara göre düzenlenen hükümler çerçevesinde görülmektedir. Zira sağlık hukuku çerçevesinde sağlık hizmeti talep eden ile sağlık hizmeti vermekle yükümlü kuruluş veya kişilerin aralarında meydana gelen uyuşmazlıklar sağlık hukuku davaları olarak öne çıkmaktadır.

Sağlık hukuuk davaları genel itibarıyla oldukça geniş bir kapsama sahip ve pek çok alt başlığı bünyesinde barındıran bir alana işaret etmektedir. Bu şekilde geniş bir perspektiften değerlendirilmeye tabi tutulan sağlık hukuku konulu davaların başlıca öne çıkanları;

  • Doktorun veya sağlık hizmeti veren kişinin hukuki görev ve sorumluluklarından,
  • Doktor veya sağlık hizmeti veren kişinin, sağlık hizmeti talep eden hastaya karşı sözleşme içi ya da sözleşme dışı sorumlulukları ve
  • Son olarak doktor ile hasta arasındaki hukuki ilişkilerden doğan sorumluluk konularıdır.

Tüm bunların yanında sağlık hukuku davaları arasında tıbbi tedavi ve bu tedavi sonucu meydana gelen sonuçlar da kapsama alınmaktadır. Dolayısıyla yanlış tıbbi müdahale ve benzeri konularda doktora tazminat davası açma konusunda sağlık hukuku içinde ele alının davaların konumu önem teşkil etmektedir.

Hekim Hatasından Kaynaklanan Sağlık Hukuku Davaları

İlk olarak doktorun veya sağlık hizmeti veren kişinin, hukuki zeminde bir sorumluluk sahibi olabilmesi ve bununla birlikte herhangi bir nedene dayalı tazminat davasına konu olabilmesi için yasal çerçevede gerekli görülen en önemli şart; söz konusu sağlık hizmeti veren kişi tarafından gerçekleştirilen tıbbi müdahaleden kaynaklı bir zararın oluşmasıdır. Diğer bir ifadeyle hasta açısından bir zarar söz konusu değilse, doktor bağlamında hukuki sorumluluktan bahsetmek mümkün değildir.

Öte yandan doktorun tıbbi müdahalesinden kaynaklanan bir zarar söz konusu ise bunu maddi ve manevi zarar olmak üzere iki farklı şekilde incelemek mümkün olabilecektir. Dolayısıyla maddi tazminat veya yoksun kalma tazminatı dışında manevi zararın giderilmesi adına manevi tazminat davası da gündeme gelebilmektedir.

İşte bu tür davalarda alanında uzman sağlık hukuku avukatından profesyonel destek almak önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla hukuk büromuzda görev yapan deneyimli ve mevzuatlar hakkında güncel bilgilere sahip avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN