Özel Hastane Tazminat Davası

Özel Hastane Tazminat Davası

Özel Hastane Tazminat Davası

Özel hastaneye karşı açılan tazminat davası, sağlık hizmeti alınan doktorun ya da sağlık kuruluşunun görev ve sorumluluklarını hukuki çerçevede yerine getirmemesi ya da eksik veya yanlış bir şekilde gerçekleştirmesi durumunda tedaviden zarar gören hasta ya da yakınları tarafından açılabilmektedir. Özel hastane tazminat davası, hastanın uğradığı zararlardan sorumlu tutulan hem doktorun hem de özel hastanenin aleyhinde açılabilmektedir.

Sağlık sektöründe özellikle son yıllarda giderek yaygınlaşan özel sağlık kuruluşlarının olduğu görülmektedir. Sağlık hizmetinin vatandaşlara anayasal haklarla sunulması sebebiyle kamusal niteliği bulunmaktadır. Dolayısıyla özel hastaneler de her ne kadar kamudan bağımsız gibi görülse de yetkili makamlar tarafından sıkı denetim görmekte ve birtakım kurallara bağlı olarak sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Dolayısıyla özel hastaneler, sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmakla yükümlü doktor ve personeli istihdam etmek durumundadır. Öte yandan bununla birlikte özel hastanelerin istihdam ettiği doktor ve diğer sağlık personelinin doğru, özenli ve çağdaş sağlık standartlarına en uygun şekilde tedavi gerçekleştirmelerinin sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Özel Hastanede Mağdur Olan Hasta Kime Karşı Dava Açabilir?

Özel hastanede meydana gelen malpraktis vakalarında hastane yönetiminin, “söz konusu olan hatalı tıbbi uygulamada sorumluluk doktorun, hastanenin bir sorumluluğu yok” deme lüksü bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür bir savunma hukuki zeminde karşılık bulmayacaktır.

Özel hastanede gördüğü tedavi sırasında doktorun tıbbi hatası sebebiyle zarar uğrayan bir hasta, doktor kadar bu sağlık personelini çalıştıran özel hastanenin de aleyhinde zararının tazminini isteyebilme hakkına sahiptir. Nitekim özle hastane sağlık personeli çalıştıran ve işleten sıfatıyla, meydana gelen zararda doktor ile birlikte sorumluluk sahibidir. Bu durumda zararın giderilmesi için gündeme gelen maddi ve manevi tazminat davası, doktor ve özel hastane aleyhinde açılmalıdır.

Konuyla ilgili Yargıtay kararları da göz önünde bulundurulduğunda özel hastane işleteni, tacir sıfatıyla basiretli bir tacir gibi davranma sorumluluğunun yanında, sağlık hizmetinin hasta veya yakınlarının zarar görmemesi açısında sadakat ve özenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamalıdır. Bununla birlikte özel hastane doktor ve diğer sağlık personeli seçiminde ve denetlemelerinde tüm özeni göstermek durumundadır. 

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN