Malpraktis Davaları

Malpraktis Davaları

Malpraktis Avukatları

Malpraktis veya diğer bir adıyla hatalı tıbbi uygulama, Sağlık Hukuku kapsamında görülen, sağlık hizmeti talep eden hasta ile sağlık hizmeti vermekle yükümlü doktor veya diğer kişiler arasında en sık yaşanan uyuşmazlıklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle yine aynı isimle, malpraktis avukatları olarak nitelendirilen hukuk uzmanları, doktorun hatalı tıbbi uygulaması sonucu oluşan maddi veya manevi zararın hukuki zeminde tazmininde görev almaktadır.

Malpraktis (Hatalı Tıbbi Uygulama) Nedir?

Malpraktis, hatalı tıbbi uygulamanın tanımı, Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü’nde şu şekilde belirtilmiştir: “Özen göstermeksizin veya yanlış uygulanan tedavi sonucunda ortaya çıkan, görevi kötüye kullanma anlamına gelen hukuki durum.”

Hukuki zeminde ise malpraktis konusunda yapılan tanımlama Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. maddesinde yapılmıştır. Buna göre tıp biliminin uluslararası çağdaş standartlarına ve tecrübelerine göre gerekli olan özenin bulunmadığı ve bu sebeple de olaya uygun gözükmeyen her türlü hekim müdahalesi uygulama hatası yani malpraktis olarak anlaşılmaktadır.

Malpraktis davalarının sağlık hukuku kapsamında görülen çeşitleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Malpraktis nedeniyle idareye karşı maddi ve manevi tazminat davası (Tam Yargı Davası)
  • Malpraktis nedeniyle özel hastaneye maddi ve manevi tazminat davası
  • Malpraktis nedeniyle doktora maddi ve manevi tazminat davası
  • Malpraktis nedeniyle ceza soruşturması
  • Malpraktis nedeniyle il sağlık müdürlüğüne şikayet
  • Malpraktis nedeniyle tabip odasına disiplin soruşturması şikayeti

Malpraktis Davası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Oldukça geniş bir kapsamda görülen malpraktis davası başvuruları için her dava çeşidine uygun olarak yapılması gereken usul ve esaslar belirlenmiştir. Dolayısıyla bu hususta profesyonel destek almak hem hukuki sürecin usul ve esaslara uygun bir şekilde gelişmesinde hem de hızlı bir şekilde sonuçlanması için gerekli alt yapıya sahip olmasını sağlamaktadır.

Malpraktis Davası Dilekçe Hazırlama

Malpraktis davasında eser veya vekalet sözleşmesine dayanılan durumlarda görevli ve yetkili mahkeme “Tüketici Mahkemesi” olarak kabul edilmektedir. Kamu hastaneleri ya da sağlık kuruluşları aleyhinde açılan tıbbi malpraktis davalarında görevli ve yetkili mahkeme ise “İdare Mahkemesi” olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla malpraktis davası dilekçe hazırlama işlemlerinin hukuki şartlara göre tamamlanmasının ardından bu makamlara verilmesi gerekmektedir. 

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN