Kadın Doğum Malpraktis Davaları

Kadın Doğum Malpraktis Davaları

Kadın Doğum Malpraktis Davaları

Kadın doğumunu konu alan malpraktis davaları, sağlık hukuku kapsamında en sık karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklardan biri olarak öne çıkmaktadır. Zira kadın doğum alanı yüksek malpraktis riskinin olabildiği sağlık alanlarından biri olduğu için görülen davaların genel niteliği göz önünde bulundurulduğunda kadın doğum malpraktis davaları geniş bir alana sahiptir.

Genel anlamda tanımına bakıldığında malpraktis kavramı; hekimin bir vakıada ilgisizlik, bilgisizlik veya deneyimsizliğinden kaynaklanan ve uygulanan tıbbi sürecin sonunda hatanın meydana geldiği bir sürece işaret etmektedir. Bir başka deyişle yaşadığı herhangi bir sağlık sorunu sebebiyle sağlık kuruluşuna başvuran hastanın tanı ya da tedavi sürecinde hesapta olmayan bir zarara uğraması durumunda malpraktis davasının açılabilmesi için uygun şartların oluşmuş olduğundan bahsedilebilir.

Malpraktis Davası Nasıl Açılır?

Malpraktis davalarının kapsamı; sadece doktorun yetersizliğini konu edinmenin dışında, bu duruma ek olarak güncel tedavi yöntemlerinin ve çağdaş sağlık standartlarının takip edilmediği durumlara da ulaşmaktadır. Dolayısıyla günümüzde oldukça geniş bir alanda yorumlanan malpraktis davası ile doktorun ya da sağlık hizmeti alınan hastanenin sorumluluklarına gidilmesi mümkün olabilmektedir.

Hukuk sistemimizde yer alan usul ve esaslara göre malpraktis davasının açılabilmesi için, doktor tarafından hastaya uygulanan bir tıbbi müdahalenin ve bu müdahale sonucunda hekimin ya da hastanenin kusuru sebebiyle hastada herhangi bir maddi ya da manevi zararın oluşmuş olması gerekmektedir. Tüm bu şartların mevcut olması halinde malpraktis davası açılabilmektedir.

Malpraktis davasında hekimin hatasının bir suç teşkil etmesi durumunda, hekimin cezai sorumluluğuna gitmek de mümkündür. Tüm bu unsurların oluşması halinde malpraktis varlığından söz edilerek hastaya maddi veya manevi tazminat talep etme hakkı doğmaktadır.

Kadın doğum uygulamalarında sıklıkla yaşanabilen malpraktis durumunda profesyonel destek alabilirsiniz. Kadın doğum alanında malpraktis davalarına konu olabilen;

  • Ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyonlar
  • Over kisti
  • Over tansiyonu
  • Acil durumların tedavi ve tanısında gecikilmesi
  • Doğurganlık kaybına sebep olma
  • İlaç uygulama hataları
  • Komşu organa zarar verme
  • Karında yabancı cisim unutma

gibi doktor tıbbi hataları sonucu meydana gelen tüm zararlarınızın maddi ve manevi olarak tazmininde deneyimli Ankara kadın doğum tazminat davaları.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN