Estetik Ameliyat Sonrası Tazminat

Estetik Ameliyat Sonrası Tazminat

Estetik Ameliyat Sonrası Tazminat

Estetik ameliyat akabinde maddi ve manevi tazminat talepleri, hasta veya sağlık hizmeti talep eden kişi ile estetik cerrahı arasında meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuk sistemimize göre; estetik ameliyatlarda, ameliyatı yapan doktor estetik görünüm konusunda belli bir teminat vermişse, bu noktada hizmet talep eden hasta ile estetik cerrah arasında kurulan bu sözleşme; eser sözleşmesi kapsamına alınmaktadır. Bu sözleşmeye uyulmadığı durumlarda da hasta ya da sağlık hizmeti alan kişi tarafından estetik ameliyat sonrası tazminat hakkı doğmaktadır.

Eser sözleşmesinde de vekalet sözleşmelerinde olduğu şekilde, yüklenici, görev aldığı işi sadakat ve özenle yapmakla borçlu olmanın yanında davalı doktor mesleki bilgisinin tüm gerektirdiklerini uygulama sırasında yerine getirdiği ispatla zorunludur. Dolayısıyla doktor tarafından yapılan estetik ameliyatı öncesinde ve sonrası fotoğraflarda, eksin görünüm bakımında aleyhe oluşmuş çok ciddi farklılık durumunda, davaya bakmakla görevli mahkeme, Yüksek Sağlık Kurulu tarafından verilen raporla yetinmeyip dosyayı, Adli Tıp Kurumu’na gönderebilir, bu durumda da gerekli görmesi halinde davacı da muayene ettirilip zararın meydana gelmesinde tarafların ne derece kusurlu olduğu raporlanabilmektedir.

Estetik Ameliyat Tazminat Davası

Estetik ameliyatı sonucunda maddi ve manevi tazminat davası, hastanın hakları ve estetik cerrahın sorumluluğunu konu edinmektedir. Estetik cerrah; işin gereklilikleri nedeniyle diğer cerrahlara göre daha fazla dikkat ve özen yükümlülüğü göstermek zorundadır. Dolayısıyla estetik cerrahlarının sorumlulukları diğer doktorlara göre çok daha geniş bir kapsama işaret etmektedir. Estetik ameliyatlarda güzellik ve estetik görünüm çok önemli bir noktada olduğu için söz konusu ameliyatı gerçekleştiren cerrahın dikkat ve özen yükümlülüğü artmaktadır.

Hekimlerin genel olarak sorumluluklarında olduğu gibi estetik cerrahlarının sorumluluğunda ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümü de Türk Borçlar Hukuku’nun genel hükümleri ile mümkün olmaktadır. Bu kapsamda estetik ameliyat sonucu mağdur olan hastanın açabileceği estetik ameliyat tazminat davası türleri;

  • Tedavinin olağandan fazla ve gereksiz yere uzatılması,
  • Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
  • Geçici veya kalıcı bedensel zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat,
  • Yanlış tanı ve tedavi yüzünden uğranılan zararlar için maddi ve manevi tazminat,
  • Tedavinin olağandan fazla ve gereksiz yere uzatılması nedeniyle tazminat,

Bu ve diğer tazminat taleplerinizde hukuk büromuzdan sağlık hukuku uzman avukat desteği ile olası hak kayıplarının önüne geçebilir, dava sürecinizi hızlı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN