Estetik Ameliyat Manevi Tazminat

Estetik Ameliyat Manevi Tazminat

Estetik Ameliyat Manevi Tazminat

Estetik operasyon sonucu manevi tazminat talepleri, sağlık hizmeti alarak estetik operasyondan faydalanmak isteyen hasta ile estetik cerrahı arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların doğal bir sonucu olarak gündeme gelebilmektedir. Eser sözleşmesi kapsamında vaat edilen bir estetik görünüm için bıçak altına yatan hastalar, estetik cerrahının görev ve sorumluluklarını, işinin gereği ve sağlık standartları usullerine göre yapmaması durumunda birtakım sebeplerle mağduriyet yaşayabilmektedir. Dolayısıyla estetik ameliyat manevi tazminat ile de karşılaştıkları söz konusu zararın giderilmesi için operasyonda sorumluluğu bulunan estetik cerrahı aleyhinde dava açabilme hakkına sahiptir.

Estetik Ameliyat Sonrası Hastanın Hakları

Estetik operasyonların muhtemel sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkabilen herhangi bir başarısızlık durumunda ya da estetik müdahale talep eden kişinin istemediği bir durumla karşılaşıldığında; zararı gören kişi psikolojisinin bozulduğunu ileri sürerek hem maddi hem de manevi tazminat talep edebilme hakkına sahiptir.

Yargıtay gibi yüksek yargı organlarının da bu konu ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlar bulunmaktadır. Bu kapsamda Türk Borçlar Kanunu’nun 355. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan “İstisna (Eser) Sözleşmesi” konusunu oluşturan estetik cerrahının tıbbi müdahalesi, sözleşmenin niteliğine uyulmadığı durumlarda birtakım hukuki sonuçlar doğurabilmektedir.

Estetik Ameliyat Tüketici Mahkemesi

Dolayısıyla estetik ameliyat sonrası karşılaşılan zararın giderilmesinde, mağduriyet yaşayan kişinin maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Mağdur, ceza hukuku açısından suçtan zarar gören kişi olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada karşılaşılan zarar hukuki mağduriyet de olabilir. Dolayısıyla estetik ameliyatlarında da karşılaşılan her olayın mağduriyeti birbirinden farklı olmaktadır. Hatta aynı sonucun kişiden kişiye göre etkileri de farklılık gösterebilmektedir. Estetik ameliyat sonucu Tüketici Mahkemesi’ne açabilecek manevi tazminat davaları şunlardır:

  • Ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat
  • Geçici veya kalıcı bedensel zararlar nedeniyle maddi ve manevi tazminat
  • Yanlış tanı ve tedavi yüzünden uğranılan zararlar için maddi ve manevi tazminat
  • Tedavinin olağandan fazla ve gereksiz yere uzatılması nedeniyle tazminat
  • Gereksiz ameliyat ve tedavi nedeniyle tazminat
  • Sır saklama yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle tazminat
  • Hastayı aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, hastanın ve yakınlarının onamı alınmadan tedaviye başlanması ve ameliyat yapılması nedeniyle tazminat
  • Gereksiz tedavi masrafları yaptırılması ve aşırı ücret alınması nedeniyle tazminat

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN