Doktor Sorumluluk Sigortası Nedir?

Doktor Sorumluluk Sigortası Nedir?

Doktor Sorumluluk Sigortası Nedir, Ne İşe Yarar?

Doktor sorumluluk sigortası, tıbbi malpraktis (tıbbi uygulama hatası) sonucu hekimlere mesleki bir korumanın gerekliliği neticesinde ortaya çıkmış bir kavramdır. Sigorta şirketleri hekimlerin aleyhine sürülen tazminat taleplerine teminat sağlamak adına Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası adı altında sigortalama işlemleri yürütmeye devam etmektedir. Bu kapsamda doktor sorumluluk sigortası ile ülkemizdeki mevcut işleyişin güvence altına alınması amaçlanmıştır.

Hukuki zeminde değerlendirilmeye alındığında başka doktorlar olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinde çalışan personelin yasalardan doğan sorumlulukları birtakım gruplara ayrılmaktadır. Bu gruplar şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Tıbbi yanlış uygulamadan doğan (malpraktis) hukuki sorumluluk
  • Ceza hukuku açısından hekimin mesleki sorumluluğu
  • Medeni hukuk açısından hekimin mesleki sorumluluğu
  • İdare hukuku açısından hekimin mesleki sorumluluğu

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Doktor mesleki sorumluluk sigortası, sağlık hizmetleri sırasında oluşan ve sağlık hizmeti alan kişiyi zarara uğratan uygulama hataları, ihmal veya özen eksikliği nedeniyle ödenmesi gereken tazminata ilişkin sigortalama işlemi olarak öne çıkmaktadır. Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında doktor başta olmak üzere; eczacı ve diğer sağlık çalışanları hastalara verebilecekleri zararlar neticesinde ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı koruma sağlamaktadır.

Doktor sorumluluk sigortasını sayesinde doktorun icra ettiği sağlık hizmetleri sonucunda meydana gelen tıbbi hataların neticesinde kendisine yönelik talep edilen tazminat tutarına teminat verilmektedir. Teminat altına alınan bu tazminatın üst sınırı bulunmaktadır. Zira doktorlara sağlanan bu teminatlar poliçede belirtilen limitler dahilinde birtakım sınırlamalara tabi tutulmaktadır.

Doktor Sorumluluk Sigortası Kapsamı

Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan doktorlar ile serbest çalışan hekimler, sigorta poliçesi kapsamına alınan mesleki faaliyetlerinde;

  • Hekimin neden olduğu zarardan dolayı ödemek zorunda kaldığı ya da kalacağı tazminat tutarları,
  • Tazminat talebiyle bağlantılı yargılama masrafları,
  • Bunlara yönelik hükmolunacak faizlere karşı poliçede belirtilen limitler dahilinde sigorta şirketi temin eder.

Doktor sorumluluk sigortası ve bu kapsamla ilişkili olan tıbbi malpraktis davaları hakkında gerekli hukuki desteği avukatlık büromuzda görev yapan sağlık hukuku uzman avukatlarımızdan alabilirsiniz. Öte yandan sağlık hukuku davaları ile ilgili olarak danışmanlık hizmetini de hukuk büromuzdan tahsis edebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN