Doktor Hatası Cezası Davası

Doktor Hatası Cezası Davası

Doktor Hatası Cezası Davası

Doktorun cerrahi müdahale hatası cezası davaları, hukuk sistemimizde malpraktis olarak nitelendirilmektedir. Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. maddesinde malpraktis kavramı; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulanmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Doktor hatası cezası davası, hukuki açıdan doğurduğu sonuçlar bakımından sağlık müdahalesinin öncesinde ve sonrasında birtakım zararın oluşmuş olmasıyla ilgilidir.

Uluslararası sözleşmeler ve belgelerde malpraktis kavramının geniş bir şekilde tanımlandığı görülmektedir. Bu belgeler arasında yer alan Dünya Hekimler Birliği tanımlarına göre malpraktis; “hekimin tedavi esnasında standart, güncel uygulamaları yapmaması, beceri eksikliği ya da hastaya tedavisini vermemesi sebebiyle oluşan hasardır.” şeklinde belirlenmiştir.

Malpraktis (Doktor Hatası) Sonucunda Ceza Davası

Doktorun yanlış tedavi uygulaması sonucunda, hem doktorun hem de bağlı olduğu sağlık kurumunun sorumlulukları gündeme gelmektedir. Bu sorumluluklar tazminat veya bazı durumlarda cezai yaptırımlar gerektirmektedir.  Yanlış tedavi yönteminin uygulanması, müdahalenin hatalı ya da eksik bir şekilde gerçekleştirilmesi hastada büyük kayıplara neden olan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sonuçlar telafisi imkansız ve kalıcı olabileceği gibi hastanın yaşamını baştan sona etkileyebilmekte, bazı durumlarda ise hastanın hayatına mal olabilmektedir. Bu nedenle suçun niteliği hastada meydana gelen zarara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Doktor hastasının ölümüne sebep olması durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlenen taksirle ölüme sebebiyet verme suçu oluşacaktır. Söz konusu suç, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir eylem olarak düzenlenmiştir. Doktorun hatası sonucu birden fazla kişinin ölümüne ya da birinin ölümü ile diğerlerinin yaralanmasına sebebiyet verilmesi durumunda suçun ağırlaştırılmış hali oluşmaktadır. Bu şekilde gündeme gelen cezanın üst sınırı ise on beş yıl hapis cezasına kadar çıkmaktadır.

Malpraktis yani doktorun hatası sonucunda ölüm gerçekleşmemiş fakat hastada sağlık sorununa yol açmışsa, bu durum da hukuk sistemimizde taksirle yaralama suçu kapsamına alınmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesiyle düzenlenen bu suçun cezası, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası olarak düzenlenmiştir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN